EĞİTİM HEMŞİRELİĞİ PROGRAMI

Klinikte eğitim hemşiresi olarak çalışacak olan hemşirelik lisans eğitimi mezunu hemşirelere yetişkin eğitimine ilişkin bilgi, beceri ve tutum kazandırmaya yönelik hazırlanmış bir programdır.

Eğitimin İçeriği

  • Etkili eğitim yöntemleri
  • Hasta eğitimi
  • Çocuk hasta ile iletişim
  • Personel eğitimi

Program sonunda katılımcı yetişkin eğitimi ile ilgili kavram ve süreçleri tanımlar, çeşitli yöntem ve teknikler kullanarak eğitim ihtiyaç analizi yapar, hedef kitleye uygun eğitim programı tasarlar, eğitim içeriğine uygun çağdaş eğitim yöntem ve tekniklerini etkili bir şekilde kullanır,  ve eğitim programını uygun değerlendirme tekniklerini kullanarak değerlendirerek  birr “Eylem Planı” hazırlayıp uygulayabilecektir.

Kimler İçin?

Kamu ve özel sağlık kuruluşlarında çalışan ve kuramsal/klinik eğitimde rol alan, hemşirelik ̈yüksek okulu, sağlık yüksek okulu, sağlık bilimleri fakültesi gibi okulların Hemşirelik bölümünden lisans yada yüksek lisans mezunu hemşireler katılabilir.

Eğitimin Süresi

64 saat teorik, 4 saat sınıf içi sunum ve uygulama olmak üzere toplam 68 saat

Eğitmenler

Prof. Dr. Fügen ÖZCANARSLAN

Dr. Öğr. Üyesi Behire SANÇAR

Eğitim Ücreti

700 TL 
Program sonunda katılım şartını karşılayan adaylara katılım belgesi verilir.