KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU ONLINE EĞİTİM PROGRAMI

 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun uygulanmasına yönelik kişisel veri amaçları, kullanım yerleri, saklama, silme, yedekleme ve erişim yöntemlerinin aktarıldığı online eğitim programıdır.

Eğitimin İçeriği

  • Veri Koruma Hukunun Temel Kavramları
  • KVK Hakkı, Yasal Temeller ve İlkeler
  • Veri Sorumlusunun Yükümlülükleri
  • Açık Rıza
  • Kişisel Verilerin İşlenmesi, Aktarılması, Silinmesi, Anonim Hale Getirilmesi
  • Koruyucu Davalar, Veri İhlalleri Karşısında Tazminat Davaları, Özel Korunma Yolları ve Cezai Korunma
  • VERBİS e Kayıt Yükümlülüğü Bulunan İşletmeler İçin KVKK Süreci
  • Uyum Sürecinden Muaf Olmayan Şirketlerin Verbis'e Kayıt Süreci

Kimler İçin

Gerçek ve Tüzel kişileri temsil yetkisi olan yöneticiler, Firma sahipleri, Kamu kurum temsilcileri, KVKK konusunda çalışan personeller, KVKK konusunda bilgi edinmek isteyenler, Avukatlar, Bilgi Güvenliği Çalışanlarına yöneliktir.

Eğitimin Süresi

10 Saat

Eğitmenler

KVKK Uzmanı Öznür GÜR

Eğitim Ücreti

150 TL

Program sonunda katılım şartlarını karşılayan adaylara Katılım Belgesi verilir.