İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ONLINE TEMEL EĞİTİM PROGRAMI 9. ETAP / 24-25 ARALIK 2022

İş Sağlığı ve Güvenliği programı iş yerleri içerisinde ortaya çıkan tehlikelerden, sağlığa zarar verebilecek şartlardan korunmak ve daha güvenli çalışma ortamı sağlamaya yönelik,  işletmenin çalışanı ve çevresinin korunmasını temel alan bir eğitim programıdır.

Eğitimin İçeriği

1. Genel konular
a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
c) İşyeri temizliği ve düzeni,
ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar,
2. Sağlık konuları
a) Meslek hastalıklarının sebepleri,
b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,
ç) İlkyardım,
d) Tütün ürünlerinin zararları ve pasif etkilenim,
3. Teknik konular
a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,
b) Elle kaldırma ve taşıma,
c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
d) Ekranlı araçlarla çalışma,
e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
f) İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,
g) Güvenlik ve sağlık işaretleri,
ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı,
h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,
ı) Tahliye ve kurtarma,
4. Diğer konular (çalışanın yaptığı işe özgü yüksekte çalışma, kapalı ortamda çalışma,
radyasyon riskinin bulunduğu ortamlarda çalışma, kaynakla çalışma, özel risk taşıyan ekipman
ile çalışma, kanserojen maddelerin yol açtığı olası sağlık riskleri ve benzeri)

Kimler İçin?

Az Tehlikeli/ Tehlikeli/Çok tehlikeli sınıflarda yer alan işletme sahipleri, işveren vekilleri ile çalışanlarına ve öğrencilere yöneliktir.

Eğitimin Süresi : 16 SAAT

Eğitimin Ücreti : 150 TL

Eğitmenler: Öğr. Gör. Sabri KALKAN

Eğitim sonunda 20 soruluk sınav yapılacaktır. Program sonunda sınavı geçen adaylara sertifika verilecektir. İlk sınavda başarısız olan adaylar bir kereye mahsus olmak üzere eğitimi yeniden ücretsiz alma hakkına sahip olacaktır. 


Uzaktan eğitim sisteminde derslerin senkron ya da asenkron izlenme oranı en az % 70 olmalıdır. Sınav saatine kadar belirtilen oranı sağlamayan öğrenci ilgili eğitimin sınavına katılamaz, katılsa bile sınavı geçersiz sayılır.

Bu Eğitim Henüz Başvuruya Açık Değil !