STATA UYGULAMALI NİTEL VERİ ANALİZİ EĞİTİMİ

STATA' da veri girişi yapabilmek, kod çalıştırmak ve temel istatistikleri yorumlamak, Nitel değişkenli araştırmalarda kullanılabilecek  Logit ve Probit modellerinin temel teorik yapısını incelemek, mikro veri seti ve anket çalışmalarında kullanılabilecek verilerin Logit ve Probit model uygulamalarını  STATA da çözümleme ve yorumlama becerisi kazandırmaya yönelik hazırlanmış bir programdır.

Eğitimin İçeriği

1. Nitel Veri Analizi: Teorik çerçeve.

  • Doğrusal olasılık modelleri
  • İki değişkenli Logit regresyon modeli 
  • İki değişkenli Probit regresyon modeli
  • Temel kulanım alanları

2. STATA Programı Temel Kullanımı: Model Uygulamaları

  • Veri girişi ve temel istatistikler
  • Kod yazma ve panel kullanımı
  • İki değişkenli model uygulamaları
  • Logit ve probit modeller
  • Örnek veri setinde model çıktıları
  • Model uygunluğunun (model-fitting) sınanması

Kimler İçin?

Tez/makale yazan ve yöneten akademisyenler ve lisansüstü öğrencileri ile özellikle anket ve mikro veriler ile çalışan araştırmacılara yöneliktir.

Eğitimin Süresi

12 Saat

Eğitmenler

Doç. Dr. Gökçe MANAVGAT

Eğitim Ücreti

1000 TL 
Toros Üniversitesi öğrencileri, çalışanları ve mezunlarına % 20 indirim uygulanmaktadır. 
Program sonunda katılım şartını karşılayan adaylara katılım belgesi verilir.