My photo

Toros Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama Ve Araştırma Merkezi

Toros Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (TORSEM) 28542 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na bağlı olarak 28 Ocak 2013 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle Toros Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı bir birim olarak faaliyetlerine başlamıştır.

Merkezimizin amacı ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim programları kapsamı dışında kalan alanlarda eğitim, danışmanlık ve proje hizmetleri vermek, bu alanlarla ilgili araştırma ve yayınlar yapmak, bu sayede üniversitemizin kamu, özel sektör, ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile olan işbirliğinin geliştirilmesini sağlamaktır.


Misyonumuz

Sürekli eğitim bilinci ve yaşam boyu öğrenme ilkeleri kapsamında, akademisyenlerimizin deneyim ve uzmanlık alanlarından faydalanarak ülkemizin yetişmiş insan gücü ihtiyacına katkı sağlamak amacıyla eğitim ve danışmanlık hizmetleri sağlamak, toplumsal ihtiyaçlara duyarlılık göstererek ihtiyaçları karşılayacak bilimsel projelere ve etkinliklere öncülük etmek veya destek sağlamak, güncel eğilimler ve gelişen bilgi teknolojileri kapsamında sürekli olarak yenilenmek ve bu yeniliklerin, hizmet kalitesine de yansımasını sağlamaktır.

Vizyonumuz

Güncel eğilimler ve gelişen bilgi teknolojileri doğrultusunda sürekli kendini yenileyen, çağın gereksinimlerine uyum sağlayan, toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşam boyu eğitimi herkes için ulaşılabilir kılan, ulusal platformlarda kabul gören, alanında lider bir eğitim ve araştırma merkezi olmaktır.Temel Politikalarımız

1. Eğitim ve Öğretimde Uluslararası Kalite: Merkezimiz, tüm eğitim programları, danışmanlık ve proje hizmetlerinde uluslararası kalite düzeylerini esas almaktadır
2. Toplumsal Sorumluluk: Faaliyetlerimizin topluma ve bilime katkı sağlaması için tüm toplum kesimleri ile sürekli ilişki içinde olması ve ortak projeler yürütülmesine yönelik dış paydaşlar ile ilişkilere ve danışma kurulunun faaliyetlerine özen gösterilmektedir.
3. Öğretim Kadrosunun Geliştirilmesi: Güçlü bir eğitimin en başta gelen unsuru yeterli ve yetkin öğretim elemanlarıdır. Bu nedenle, yürütülen tüm eğitim programları, proje ve danışmanlık hizmetlerinde üniversitemizin en seçkin öğretim üyeleri görevlendirilmektedir.
4. Üniversite-Sanayi İş Birliği: Merkezimiz, öncelikle bölgesindeki ve bölge dışındaki sektörlerle iş birliğini artırmak ve ortak projeler yürütmek amacındadır. Böylelikle akademik bilgi ve tecrübe birikimini uygun ve öncelikli sektörlerle paylaşarak, iş dünyasının sorunlarına çözüm bulma yönünde sürekli katkı verme kararlılığındadır.
5. Çevrenin Korunması ve Geliştirilmesi: Merkezimiz yaşanabilir bir gelecek oluşturma bilinciyle, her faaliyetinde çevrenin korunmasını ve geliştirilmesini öncelikli konu olarak dikkate alacaktır.
6. Tanıtım: Merkezimizin, ulusal ve uluslararası düzeydeki tanınma derecesinin yükseltilmesi ve üniversiteler arasında saygın bir yer kazanabilmesi için merkezimizin yapacağı çeşitli çalışmalarla yerel, ulusal ve uluslararası medyada yer alması, üniversitenin bilinirliğini ve tanınırlığını artıracaktır.

Temel Değerlerimiz

1. Akıl ve Bilim,
2. Kurumsal Gelişim ve Kurum Kimliği,
3. Çalışma Disiplini,
4. Sosyal Sorumluluk ve Toplumsal Hizmet,
5. Nesnellik,
6. Ulusaldan Evrenselliğe Ulaşmak,
7. Sürekli İyileştirme,
8. Paydaşlarla İşbirliği ve Takım Ruhu,
9. Yaratıcılık ve Yenilikçilik.