TOROS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

YÖNETİM KURULU

MÜDÜR


Doç. Dr. Metin OCAK

MÜDÜR YARDIMCISI


Öğr. Gör. Kamuran ÖZTOP

Yönetim Kurulu Üyesi


Dr.Öğr.Üyesi Özlem ÖZPAK AKKUŞ

Yönetim Kurulu Üyesi


Dr. Öğr. Üyesi Sema Bengü GÜRKAN

Yönetim Kurulu Üyesi


Dr. Öğr. Üyesi Çağdaş ALLAHVERDİ

Sekreter


İclal YAPICI