AMOS İLE YAPISAL EŞİTLİK MODELLEME UYGULAMALARI ONLINE EĞİTİM PROGRAMI

Tez/makale yazımında ihtiyaç duyulan Yapısal Eşitlik Modeli hakkında teorik alt yapıyı oluşturmak, 
AMOS paket programıyla örnek veri dosyaları üzerinden 
yapısal eşitlik modelleme uygulamalarını birebir yaparak öğretmek, 
Analizler sonucunda elde edilen verilerin tezin/makalenin 
metodoloji ve bulgu kısmına nasıl raporlanacağını göstermeye yönelik hazırlanmış bir programdır.

Eğitimin İçeriği

1.Teorik alt yapı

 • Yapısal Eşitlik Kavramı
 • Uygulama Alanları
 • Üstünlükleri
 • Gözlenen ve Gizil Değişkenler
 • İçsel ve Dışsal Değişkenler
 • Uygulanacak analiz tespiti

2. AMOS Programına Giriş 

 • AMOS Grafik Penceresi
 • AMOS Grafik Verileri
 • AMOS Grafik Uygulaması

3. Ölçüm Modeli Oluşturulması

4. Doğrulayıcı Faktör Analizi

 • Tek Faktörlü Doğrulayıcı Faktör Analizi
 • Birinci Düzey Doğrulayıcı Faktör Analizi (İlişkisiz)
 • Birinci Düzey Doğrulayıcı Faktör Analizi (İlişkili)
 • İkinci Düzey Doğrulayıcı Faktör Analizi 

5. Model Uyum Değerleri

6. Model Modifikasyonu

7. Yapısal Eşitlik Modellemesi

8. Grup Analizleri

9. Aracılık Etkisi

10. Raporlama

Kimler için ?

Tez/makale yazan ve yöneten akademisyenler ve lisansüstü öğrencileri ile kamu ve özel sektörde bilimsel araştırma yöntemlerini kullanan uzmanlara yöneliktir.

Eğitim Süresi

12 Saat

Eğitmenler

Doç. Dr. Metin OCAK

Eğitim Ücreti

600 TL 
Program sonunda katılım şartını karşılayan adaylara katılım belgesi verilir.