TEMEL İLK YARDIM EĞİTİMİ

Katılımcıların günlük yaşamda karşılaşılabilen kaza, hastalık ve felaketler gibi beklenmedik ve ani gelişen durumlarda birey ya da grupların yaşamlarının korunması ve sürdürülmesi amacıyla olay yerinde gereken ilk yardım uygulamalarını yapabilmesine yönelik bir programdır.

Eğitimin İçeriği

 • İlk Yardım İle İlgili Genel Bilgiler – Tanımı, Önemi, Amacı ve Temel İlkeleri
 • İlk Yardım Malzemeleri
 • İnsan Vücudu İle İlgili Temel Bilgiler &Vücudu Oluşturan Yapılar, Yaşamsal Bulgular
 • Temel Yaşam Desteği 
 • Solunum Durmasında İlk Yardım
 • Kalp Durmasında İlk Yardım
 • Kanamalarda İlk Yardım
 • Uzuv Kopmasında İlk Yardım
 • Şok Çeşitleri ve İlk Yardımı 
 • Travma ve Yaralanmalarda İlk Yardım
 • Bilinç Bozukluklarında İlk Yardım
 • Kırık, Çıkık ve Burkulmalarda İlk Yardım
 • Yanık, Sıcak Çarpması ve Donmalarda İlk Yardım
 • Zehirlenmelerde İlk Yardım
 • Hayvan Isırma ve Sokmalarında İlk Yardım
 • Sargılar ve Ateller
 • Göz, Kulak Burun ve Boğaza Yabancı Cisim Kaçmasında İlk Yardım
 • Hasta/Yaralı Taşıma Teknikleri

Kimler İçin?

İlk Yardım öğrenmek isteyen tüm yetişkinlere yöneliktir.

Eğitimin Süresi

16 Saat

Eğitmenler

Prof. Dr. Fügen ÖZCANARSLAN

Dr. Öğr. Üyesi Behire SANÇAR

Eğitim Ücreti

1000 TL
Program sonunda katılım şartını karşılayan adaylara katılım belgesi verilir.