SPSS UYGULAMALARI EĞİTİM PROGRAMI

Tez/makale yazımında ihtiyaç duyulan teorik alt yapı oluşturarak 
SPSS paket programıyla örnek veri dosyaları üzerinden yaygın olarak kullanılan analizleri 
birebir yapmak ve analizler sonucunda elde edilen verilerin 
tezin/makalenin metodoloji ve bulgu kısmına nasıl raporlanacağını
 göstermeye yönelik hazırlanmış bir programdır.

Eğitimin İçeriği

1. Teorik alt yapı

  • Hipotez geliştirme
  • Model kurma ve değişken türleri
  • Evren ve örnekleme
  • Ölçme ve ölçüm düzeyleri
  • Güvenilirlik ve geçerlilik 
  • Uygulanacak analiz tespiti

2. SPSS Programına Giriş 

  • SPSS Menüleri
  • Veri aktarma ve kodlama

3. Frekans Analizi ve Tanımlayıcı İstatistikler

4. Geçerlilik analizi (Keşfedici faktör analizi)

5. Güvenilirlik analizi (Cronbach Alfa Katsayısının hesaplanması)

6. Korelasyon analizi

7. Regresyon analizi

8. T- Testi (Tek örneklem, bağımsız örneklem ve bağımlı örneklem) ve ANOVA

9. Aracılık Etkisi

10. Raporlama

Kimler İçin?

Tez/makale yazan akademisyenler ve lisansüstü öğrencileri ile tez yöneten hakemlik yapan öğretim üyelerine yöneliktir.

Eğitim Süresi

12 saat

Eğitmenler

Doç. Dr. Metin OCAK

Eğitim Ücreti

1500 TL 
Program sonunda katılım şartını karşılayan adaylara katılım belgesi verilir.