ULUSLARARASI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ YÖNETİMİ VE FIDIC ONLINE EĞİTİMİ

İnşaat firması çalışanlarına yönelik FIDIC ile uyumlu inşaat sözleşmeleri,
 taşeron sözleşmeleri, tedarik sözleşmeleri ve benzeri metinlerin hazırlanması için
 pratik beceriler kazandırmaya yönelik bir programdır. 

Eğitimin İçeriği

1. Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Sektörünün Mevcut Durumu ve Sorunları 

  • Dış Proje Kredileri ve Proje Finansmanı Sorunu 
  • Teminat Mektubu Temini Sorunu ve İnşaat Sözleşmelerine İlişkin Teminat Mektuplarının Hukuki Çerçevesi 
  • Teminat Mektuplarının Çeşitleri (Geçici/Kesin/Avans Teminat Mektupları ve Teminat Akreditifi) 

2. Yurtdışı Müteahhitlik Sektöründe İş Alma ve İhale Süreci 

  • Yüklenicilik Türleri (Genel Yüklenicilik/ Tasarım ve Yapım Yükleniciliği/ Yönetim Yükleniciliği) 
  • Genel Yüklenicilik Türleri (Götürü Yöntem/ Birim Fiyat Yöntemi/ Maliyet + Kar Yöntemi) 
  • Uluslararası Yapım İşi İhalelerinde Yeterlilik Kriterleri (Mali Yeterliliğe İlişkin Belgeler/Mesleki ve Teknik Yeterliliğe İlişkin Belgeler) 

3. Uluslararası İnşaat Sözleşmelerinin Hazırlanması ve Uygulanması Süreci

4. FIDIC Tip Sözleşmeleri ve Şartnameleri 

5. Uluslararası Müteahhitlik Sektöründe İş Ortaklıkları (Konsorsiyum Anlaşması, Joint Venture[JV] Anlaşması, S.Arabistan/Katar/Kuveyt/Bahreyn/Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer Körfez Ülkeleri için Sponsorluk Anlaşması, Cezayir/Tunus/Fas gibi Magrip Ülkeleri için Groupement Sözleşmesi) 

6. Yurtdışında İnşaat Projelerinin Yap-İşlet-Devret Modeli ile Gerçekleştirilmesi
7. Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri İçin Yurtdışında Ortak Şirket Kurma 

8. Müşavir Mühendislik Sözleşmesi 

9. Uluslararası İnşaat Sözleşmeleri ve İş Ortaklığı Sözleşmelerinden Doğacak Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları (Müzakere/ Teknik Bilirkişilik/ Ön Hakemlik/Uzlaştırma/ Tahkim)
10. Tahkim Yöntemi ve Uluslararası Kurumsal Tahkim ( ICSID Merkezi/ ICC Tahkim Divanı/ Avrupa Enerji Şartına Göre Tahkim Prosedürü/ Londra Uluslararası Tahkim Mahkemesi/ Rusya Federasyonu Ticaret ve Sanayi Odası Uluslararası Ticari Tahkim Mahkemesi).

Kimler İçin?

İnşaat firmalarında mühendis, tekniker, teknisyen, muhasebe, finans ve hukuk kadrolarında çalışanlar ile firma yöneticilerine yöneliktir.

Eğitim Süresi

12 Saat

Eğitmenler

Doç.Dr.Tunay KÖKSAL


Eğitim Ücreti

500 TL 
Program sonunda katılım şartını karşılayan adaylara katılım belgesi verilir.