BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI PSİKOTERAPİ SERTİFİKA PROGRAMI

Bilişsel-davranışçı terapi temel ilkeleri, 
terapi süreci ve tekniklerini kullanabilme becerisi 
oluşturmaya yönelik bir eğitim programıdır.

Eğitimin İçeriği

 • Bilişsel Danışmanın Temelleri
 • Kişilik Kuramı
 • Otomatik Düşünceler
 • Şemalar
 • Temel İlkeleri
 • Düşüncelerin İncelenmesi
 • Tetikleyici, olay, düşünce, duygu, davranış
 • İlk Oturum
 • İlk oturumdan Sonraki Oturum Yapısı
 • Bilişsel Danışmada Kullanılan Teknikler
 • Amaç Belirleme
 • Danışma Mantığının Ortaya Konması
 • Danışmaya Başlama
 • Otomatik Düşüncelerin Yakalanması
 • Şemaların Yakalanması
 • Sonlandırma
 • Farklı kaygı bozuklukları ve depresyonda bilişsel yaklaşımın kullanımı


Kimler İçin?

Psikoloji, Sosyal Hizmetler, Sosyoloji, Psikolojik Danışma ve Rehberlik  alanlarından birinden mezun olanlara yöneliktir. En az dört yıllık lisans mezunu olma şartı bulunmaktadır.

Eğitim Süresi

42 saat teorik ve 66 saat süpervizyon olmak üzere 108 saat

Eğitmenler

Doç. Dr. Mehmet BİLGİN

Eğitim Ücreti

Teorik eğitim 5000 TL
Süpervizyon 5000 TL
Program sonunda katılım şartını karşılayan adaylara sertifika verilir.