TOROS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

Birim İçi Değerlendirme Raporları

2021 Birim içi değerlendirme raporu 2022 Birim içi değerlendirme raporu

Birim Geri Bildirim Raporları

2021 Birim Geribildirim Raporu 2022 Birim Geribildirim Raporu

Stratejik Plan