My photo

Toros Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama Ve Araştırma Merkezi

Toros Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (TORSEM) 28542 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na bağlı olarak 28 Ocak 2013 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle Toros Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı bir birim olarak faaliyetlerine başlamıştır.

Merkezimizin amacı ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim programları kapsamı dışında kalan alanlarda eğitim, danışmanlık ve proje hizmetleri vermek, bu alanlarla ilgili araştırma ve yayınlar yapmak, bu sayede üniversitemizin kamu, özel sektör, ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile olan işbirliğinin geliştirilmesini sağlamaktır.


Misyonumuz

Akademisyenlerimizin deneyim ve uzmanlık alanlarından faydalanarak danışmanlık hizmetleri sağlamak,
Bireylerin bilgi, beceri ve yeterliliklerini artırarak ülkemizin yetişmiş insan gücü ihtiyacına cevap vermek,
Sürekli eğitim bilincini yaygınlaştırmak ve yaşam boyu öğrenme ilkesini sürdürülebilir kılmak,
Sürekli olarak yenilenmek ve bu yeniliklerin, hizmet kalitesine de yansımasını sağlamak,
Sosyal konulardaki eksikliklere duyarlılık göstererek bu eksikliklerin ortadan kalkmasını sağlayacak eğitim programları hazırlamak,
Toplumun ihtiyaçları ve öncelikleri doğrultusunda uluslararası düzeyde eğitimler ve etkinlikler düzenlemektir.

Vizyonumuz

Güncel eğilimler ve gelişen bilgi teknolojileri doğrultusunda sürekli kendini yenileyen, çağın gereksinimlerine uyum sağlayan, toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşam boyu eğitimi herkes için ulaşılabilir kılan, ulusal platformlarda kabul gören, alanında lider bir eğitim ve araştırma merkezi olmaktır. Bu kapsamda Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezimiz, Üniversitemizin “geleceğin tasarımına katkıda bulunan, uluslararası düzeyde tanınmış bir üniversite” olma hedefi doğrultusunda faaliyet göstermektedir. Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezimiz, bu amaca ulaşmak için; gelecek 5 yıl içinde, eğitim, danışmanlık ve proje hizmetleri ve bu alanlarla ilgili araştırma, yayınlar ve öğretim kalitesi ile, Türkiye’nin önde gelen vakıf üniversitelerinin Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezleri arasına girmeyi hedeflemiştir.Temel Politikalarımız

1. Eğitim ve Öğretimde Uluslararası Kalite: Merkezimiz, tüm eğitim programları, danışmanlık ve proje hizmetlerinde uluslararası kalite düzeylerini esas almaktadır
2. Toplumsal Sorumluluk: Faaliyetlerimizin topluma ve bilime katkı sağlaması için tüm toplum kesimleri ile sürekli ilişki içinde olması ve ortak projeler yürütülmesine yönelik dış paydaşlar ile ilişkilere ve danışma kurulunun faaliyetlerine özen gösterilmektedir.
3. Öğretim Kadrosunun Geliştirilmesi: Güçlü bir eğitimin en başta gelen unsuru yeterli ve yetkin öğretim elemanlarıdır. Bu nedenle, yürütülen tüm eğitim programları, proje ve danışmanlık hizmetlerinde üniversitemizin en seçkin öğretim üyeleri görevlendirilmektedir.
4. Üniversite-Sanayi İş Birliği: Merkezimiz, öncelikle bölgesindeki ve bölge dışındaki sektörlerle iş birliğini artırmak ve ortak projeler yürütmek amacındadır. Böylelikle akademik bilgi ve tecrübe birikimini uygun ve öncelikli sektörlerle paylaşarak, iş dünyasının sorunlarına çözüm bulma yönünde sürekli katkı verme kararlılığındadır.
5. Çevrenin Korunması ve Geliştirilmesi: Merkezimiz yaşanabilir bir gelecek oluşturma bilinciyle, her faaliyetinde çevrenin korunmasını ve geliştirilmesini öncelikli konu olarak dikkate alacaktır.
6. Tanıtım: Merkezimizin, ulusal ve uluslararası düzeydeki tanınma derecesinin yükseltilmesi ve üniversiteler arasında saygın bir yer kazanabilmesi için merkezimizin yapacağı çeşitli çalışmalarla yerel, ulusal ve uluslararası medyada yer alması, üniversitenin bilinirliğini ve tanınırlığını artıracaktır.

Temel Değerlerimiz

1. Akıl ve Bilim,
2. Kurumsal Gelişim ve Kurum Kimliği,
3. Çalışma Disiplini,
4. Sosyal Sorumluluk ve Toplumsal Hizmet,
5. Nesnellik,
6. Ulusaldan Evrenselliğe Ulaşmak,
7. Sürekli İyileştirme,
8. Paydaşlarla İşbirliği ve Takım Ruhu,
9. Yaratıcılık ve Yenilikçilik.