TOROS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

YÖNETİM KURULU

MÜDÜR


Doç. Dr. Metin OCAK

MÜDÜR YARDIMCISI


Öğr. Gör. Kamuran ÖZTOP

MÜDÜR YARDIMCISI


Dr. Öğr. Üyesi Efdal OKTAY GÜLTEKİN

Yönetim Kurulu Üyesi


Prof. Dr. Köksal HAZIR

Yönetim Kurulu Üyesi


Öğr. Gör. Özer KÖK

Yönetim Kurulu Üyesi


Arş. Gör. Sonay DUMAN

Eğitim Destek Elemanı


Fulya ALTAŞ