Toros Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetim Kurulu

MÜDÜR


Doç. Dr. Metin OCAK

MÜDÜR YARDIMCISI


Öğr. Gör. Kamuran ÖZTOP

Yönetim Kurulu Üyesi


Dr.Öğr.Üyesi Özlem ÖZPAK AKKUŞ

Yönetim Kurulu Üyesi


Dr. Öğr. Üyesi Sema Bengü GÜRKAN

Yönetim Kurulu Üyesi


Dr. Öğr. Üyesi Çağdaş ALLAHVERDİ

Sekreter


İclal YAPICI