TOROS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

TORSEM KALİTE KOMİSYONU

BAŞKAN


Doç. Dr. Metin OCAK

ÜYE


Öğr. Gör. Kamuran ÖZTOP

ÜYE


Dr. Öğr. Üyesi Efdal Oktay Gültekin

TORSEM KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI