ETKİNLİK VE ETKİNLİK BELİRLEMEDE UYGULAMALI ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ EĞİTİM PROGRAMI

Her türlü üretim sürecinde anahtar rol oynayan, karlılık ve rekabet için önem kazanan
 etkinlik kavramını ortaya koymak,  çok kriterli karar verme teknikleri hakkında teorik 
ve uygulamalı bilgi vermek, etkinlik arttırmaya yönelik önemli sonuçlar üreten 
Veri Zarflama Analizi hakkında teorik ve uygulamalı bilgi vermeye yönelik hazırlanmış bir programdır.

Eğitimin İçeriği

1. Teorik Altyapı 

 • Performans ve performansın boyutları
 • Performans ölçüm ve denetiminin amaç ve yöntemleri
 • Etkinlik ve etkinlik ölçümü
 • Etkinlik ölçümünde önemli hususlar

2. Çok kriterli karar verme teknikleri

 • Karar teorisi ve Karar Destek Sistemleri
 • Karar vermede yaygın olarak kullanılan bazı tekniklerin teorik uygulamalı içeriği 

3. Veri zarflama analizi (VZA)

 • VZA‘nın matematiksel ve istatiksel temelleri
 • VZA modelleri ve kullanım detayları
 • VZA’nın kullanım alanları
 • VZA’nın kullanım amaçları
 • VZA’nın uygulama aşamaları
 • VZA’nın güçlü ve zayıf yönleri
 • VZA‘nın ürettiği sonuçlar

4. VZA modellerine yönelik uygulama örnekleri

 • Girdiye yönelik CCR Modeli uygulaması
 • Çıktıya yönelik CCR Modeli uygulaması
 • Girdiye yönelik BCC Modeli uygulaması
 • Çıktıya yönelik BCC Modeli uygulaması

Kimler İçin?

Tez/makale yazan ve yöneten akademisyenler ve lisansüstü öğrencileri ile özellikle üretim süreçlerinde yer alan kamu ve özel sektör profesyonellerine yöneliktir.

Eğitimin Süresi

12 Saat

Eğitmenler

Doç. Dr. Ayhan DEMİRCİ

Eğitim Ücreti

1000 TL 
Toros Üniversitesi öğrencileri, çalışanları ve mezunlarına % 20 indirim uygulanmaktadır. 
Program sonunda katılım şartını karşılayan adaylara katılım belgesi verilir.