SAĞLIK VE DİĞER BİLİM DALLARI İÇİN BİYO-İSTATİSTİK EĞİTİM PROGRAMI

Biyo-istatistik, uygulamalı matematiğin, istatistiksel yöntemleri tıbbi ve biyolojik sorunlara uygulayan dalı olup Biyo-istatistikçinin rolüne yönelik verilen soru için uygun veri toplamak, bu veriyi en iyi şekilde derleme yollarını bulmak ve bu soruya en iyi yanıtı vermek için veriyi analiz etmeye yönelik hazırlanmış bir eğitim programdır. 
Dersler uzaktan eğitim yolu ile haftada 4 saat toplam 4 hafta sürecektir.Eğitimin İçeriği

  • İstatistik ve genel olarak Biyoistatistik kullanım alanları, veri tanımı, türleri ve Biyo-istatistiksel kavramlar
  • Veri gruplarının Düzenlenmesi, Tanımlanması, sunulması ve grafiklerle verinin sunulması
  • Merkezi Eğilimlerin sayısal ölçümleri: Frekans serilerinde, Ortalamalar ve Değişkenlik ölçüleri varyans ve standart sapma
  • Gruplandırılmış Veri, Dağılma (Değişkenlik), Gruplandırılmış serilerde, Standart sapma ve varyans ve yorumları
  • Tek Bir Kütle- Parametresine Dayanan Hipotez Testleri ve Yorumları, p-değeri ve anlamlılık düzeyinin önemi
  • Biyo-İstatistikte Karar Alma ve Hipotez testlerle İlişkisi
  • Hedef Parametrelerinin Aralık Tahminlerinin Hesaplanması
  • Regresyon ve Korelasyonlarla ilgili tanım, problemve çözümleri
  • Parametrik Olmayan Bazı Biyo-İstatistik Testleri
  • SPSS Yazılım Programıyla Hastalık vakalarından elde edilen gerçek verilerle uygulama ve yorumlama

Kimler İçin?

Eğitim-Öğretimin tüm ana bilim dallarında eğitim almakta olan öğrenci ve öğretim üye ve yardımcıları, bilhassa sağlık bilimleri vb. dallarda eğitim almakta olan herkes, çalışan veya veri kullanma zorunluluğu olan her çalışan, araştırıcı ve öğrencilere yöneliktir.

Eğitimin Süresi

16 Saat

Eğitmenler

Prof. Dr. Adnan MAZMANOĞLU

Eğitim Ücreti

1500 TL 
Program sonunda katılım şartını karşılayan adaylara katılım belgesi verilir.