AİLE DANIŞMANLIĞI SERTİFİKA PROGRAMI

Programının amacı ilgili yönetmelikte belirlenmiş olan yetkinliklere sahip

 profesyonel aile danışmanları yetiştirmektir.
T.C. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı Gerçek Kişiler ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri ile 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Aile Danışmanlığı Merkezleri Hakkında Yönetmelik 

ve 09/2012 tarihli Gerçek Kişiler ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri ile 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Aile Danışmanlığı Merkezleri 

Hakkındaki Yönetmelik Uygulamaları Hakkındaki Genelgesi'ne uygundur.

Eğitimin İçeriği 

 • Aile Danışmanlığı için Temel Psikoloji
 • Aile Danışmanlığı Kuramları
 • Temel Danışmanlık Becerileri ve Aile Danışmanlığı
 • Aile ve Evlilik Süreçleri
 • Aile Yaşam Becerileri
 • Ailede Eğitim Süreci
 • Aile ve Ruh Sağlığı
 • Aile, Sağlık ve Cinsellik
 • Aile Danışmanlığında Temel Uygulama ve Değerlendirme Süreçleri
 • Aile ve Çocuk Hukuku
 • Aile ve Çiftlere Yönelik Psikolojik Testler
 • Süpervizyon

Kimler İçin? 

Psikoloji, Sosyal Hizmetler, Sosyoloji, Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Tıp, Hemşirelik, Çocuk Gelişimi alanlarından birinden mezun olanlara yöneliktir. En az dört yıllık lisans mezunu olma şartı bulunmaktadır.

Eğitim Süresi

300 saati teorik, 120 saati uygulama ve 30 saati süpervizyon olmak üzere toplam 450 saattir.

Eğitmenler

Prof. Dr. Banu YAZGAN İNANÇ

Prof. Dr. Devrim TOK

Dr. Öğr. Üyesi Feyruz USLUOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Sema BENGİ GÜRKAN

Dr. Öğr. Üyesi Munir Yalçın ORTAKALE

Dr. Bülent TANSEL

Uzm. Psk. Yağmur AYDIN

Uzm. Psk. Demet BUYURGAN

Uzm. Psk. Petek BİLİM

Uzm. Psk. Danışman Erdinç ÇAĞLAYAN 

Eğitim Ücreti

12000 TL

Eğitim sonunda yapılacak değerlendirme sınavından 60 ve üzeri puan alan katılımcılar başarılı sayılacaktır.


Program sonunda katılım şartlarını karşılayan adaylara sertifika verilir.