SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİCİLİK SERTİFİKA PROGRAMI


Sağlık yöneticilerinin liderlik ve yönetim becerilerini güçlendirerek sağlık kurumlarında daha etkin bir şekilde çalışmalarına yardımcı olacaktır. Ayrıca, sektördeki güncel gelişmeler ve düzenlemeler hakkında bilgi sahibi olmaları, kurumların başarılı bir şekilde yönetilmesine katkı sağlayacaktır.

Eğitimin İçeriği

1.Liderlik ve Yönetim Becerileri

2.Sağlık İşletmelerinde Örgüt Yönetimi 

3.Sağlık Hukuku ve Yasal Konular

4.Stratejik Yönetim ve Planlama

5.Değişim Yönetimi

6.Sağlık Hizmetleri Kalite Yönetimi

7.Sağlık İşletmelerinde Tedarik ve Lojistik Yönetimi

8.Finansal Yönetim

9.İnsan Kaynakları Yönetimi

10.Kriz Yönetimi ve Acil Durum Planlaması

11.Sağlık Teknolojileri ve Dijital Dönüşüm

12.Stratejik İletişim ve Paydaş Yönetimi

13.Sağlık Hizmetlerinde Veri Analitiği ve Veri Tabanlı Karar Verme Teknikleri

14.İletişim ve İlişki Yönetimi

15.Ekip Çalışması ve İşbirliği

16.Sağlık İşletmelerinde Muhasebe/Faturalama

Kimler için ?

Sağlık kurumlarında yönetici olarak çalışan veya yönetici olarak çalışmak isteyen herkes.

Eğitim Süresi

Toplam 48 Saat 
2 Aralık-24 Aralık Tarihleri Arasında (Toplam 4 Hafta/Cumartesi-Pazar)

Eğitmenler

Prof. Dr. Abdullah Çalışkan

Eğitim Ücreti

4250TL/Kişi
Kamuda Çalışan ve Sağlık-Sen Vasıtasıyla Katılanlara 3800TL /Kişi

Program sonunda katılım şartını karşılayan adaylara katılım belgesi verilir.